arte

Dydaktyczny wiersz o nauczce nauki

Nie nauczyłem się angielskiego,
nie nauczyłem się tańczyć,
nie nauczyłem się wiersza na pamięć,
nie nauczyłem się opowiadać dowcipów,
nie nauczyłem się patrzeć prosto w oczy,
nie nauczyłem się nie być leniwym,
nie nauczyłem się spokoju i skupienia,
nie nauczyłem się mieć tego wszystkiego w d...,
nie nauczyłem się rosyjskiego,
nie nauczyłem się pamiętać o przyjaciołach i wrogach,
nie nauczyłem się milczeć,
nie nauczyłem się doceniać tego co mam,
nie nauczyłem się być oryginalnym,
nie nauczyłem się kochać i czynić dobro,
nie nauczyłem się myśleć logicznie,
nie nauczyłem się odporności na reklamy i wszelkie gadające i piszące głowy,
nie nauczyłem się patrzeć w przyszłość z otwartymi oczami,
nie nauczyłem się pisać zdań pełnych, zamkniętych, krwistych,
nie nauczyłem się słuchać ludzi,
nie nauczyłem się wolno spacerować w deszcz,
nie nauczyłem się kim jestem, ani kim mogę być,
nie nauczyłem się doceniać własnych sukcesów,
nie nauczyłem się wierzyć,
nie nauczyłem się tego świata.
Ale chciałem. Ale chcę.
Czy o to chodzi?

Beckett

opublikowano 15 lutego 2006