artykuły - komunikacja i relacje międzyludzkie

Asertywność

Co to jest asertywność?

Słowo asertywność stosuje się dla określenia pewnego rodzaju zachowania. Asertywność to zachowanie pozwalające nam konkretnie i zdecydowanie komunikować nasze potrzeby, chęci i uczucia innym ludziom- bez naruszania w jakikolwiek sposób ich praw. Asertywność to alternatywa zachowań: biernego, agresywnego i manipulatorskiego. Asertywność to metoda harmonijnego życia w swoim terytorium. AsertywNIE - czyli jak mówić NIE bęz lęku i poczucia winy.

Masz prawo:
- Prosić o to, czego chcesz
- Mieć i wyrażać swoje zdanie
- Postępować nielogicznie i nie uzasadniać tego
- Podejmować decyzje i ponosić ich skutki
- Decydować, czy chcesz się angażować w problemy innych ludzi
- Nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć
- Popełniać błędy
- Odnosić sukcesy
- Zmieniać zdanie
- Do swojej prywatności
- Zmienić się i korzystać ze swoich praw
- Powiedzieć NIE

Chcąc być asertywni musimy:
- Zdecydować, czego chcemy
- Zdecydować, czy jest to uczciwe
- Wyraźnie o to prosić
- Nie bać się podejmowania ryzyka
- Być wyciszeni i odprężeni
- Otwarcie wyrażać nasze uczucia
- Swobodnie przyjmować i mówić innym komplementy
- Wyrażać i przyjmować uczciwą krytykę

Nie wolno nam:
- Owijać w bawełnę
- Chować się za czyimiś plecami
- Znęcać się
- Zwymyślać kogoś
- Tłamsić swoje uczucia

źródło: http://www.silesia.com.pl